ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562 12:40
ฮิต: 315

d03