สมัครอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 13:47
ฮิต: 354

อบรมระหว่างวันที่22-25 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2562

register online