รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Stndrome)

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 17 เมษายน 2562 12:58
ฮิต: 469

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Stndrome) วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

d03