agingthai

การอบรมระยะสั้น (Short Courses )พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล (Basic Courses for taking care the elderly patient for Nurses)

ขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครเข้ารับอบรมระยะสั้น (Short Courses )พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล แล้ว แต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจสอบถามและขอเข้าร่วมการอบรมฯ ดังนั้น สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอขยายการรับสมัครการอบรมฯ ไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทางเวปไซค์สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ agingthai.dms.moph.go.th

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
474667
TodayToday153
YesterdayYesterday225
This_WeekThis_Week1652
This_MonthThis_Month5880
All_DaysAll_Days474667
3.223.3.101