งานประชุมวิชาการ International conference on ASEAN Plus Three Geriatric Medicine and Gerontology 2020

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 13:09
ฮิต: 260

งานประชุมวิชาการ "International conference on ASEAN plus Three Geriatric Medicine and Gerontology 2020"

ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์

 

MAP9 01

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Hotel Reservation Form, ใบสำรองห้องพักโรงแรม
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม Agenda 27-29Nov2020