"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม Health Services Seamless Care for Ageing Population Training Programme in Thailand, 11 - 15th November 2019, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand."

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 17:07
ฮิต: 141

หมายเหตุ: ผู้ที่จะต้องได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการคัดเลือกไปอบรมต่อที่ประเทศสิงคโปร์ จะต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80%

download
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม