agingthai

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลังสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก รุ่นที่3

ประกาศรายชื่อผู ไดรับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผูสูงอายุ
ที่มีปญหาความจําบกพร องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุนที่ 3
วันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 4 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

d03

อบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation)
โดยจะเปิดอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 45 คน เป็นเวลา 3 วัน
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปิดรับสมัครพร้อมประกาศรายชื่อในวันที่ 16 มกราคม 2560

d03

งานมหกรรม Toward Best Geriatric Services Award 2016

กำหนดการจัดงานมหกรรม “Toward Best Geriatric Services Award 2016”

ในวันที่ 29 สิงหาคม  2559

ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์บอลรูน 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน Toward Best Geriatric Services Award 2016

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานมหกรรม “Toward Best Geriatric Services Award 2016”

ในวันที่ 29 สิงหาคม  2559

ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์บอลรูน 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

The 2nd Thailand Elderly Health Service Forum 2016

InfoGraphic

The 2nd Thailand Elderly Health Service Forum 2016

ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
400581
TodayToday119
YesterdayYesterday235
This_WeekThis_Week863
This_MonthThis_Month3318
All_DaysAll_Days400581
3.80.128.196