agingthai

อบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก(Cognitive stimulation)

mci5 1

เปิดอบรมรุ่นที่ 5 จำนวน 45 ท่าน ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ 

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ

ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ 4

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Dementia Care Manager (DCM) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Dementia Care Manager (DCM) รุ่นที่ 2

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ

ขอเชิญอบรม “ทักษะในการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging Health Data สำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่”

ขอเชิญอบรม ทักษะในการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging Health Data

สำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ได้แก่

1.ผู้แทนระดับ/PM:Aging Manager สสจ. 

2.ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
467682
TodayToday293
YesterdayYesterday268
This_WeekThis_Week153
This_MonthThis_Month6094
All_DaysAll_Days467682
3.233.221.149