agingthai

การอบรมระยะสั้น (Short Courses )พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล (Basic Courses for taking care the elderly patient for Nurses)

ขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครเข้ารับอบรมระยะสั้น (Short Courses )พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล แล้ว แต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจสอบถามและขอเข้าร่วมการอบรมฯ ดังนั้น สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอขยายการรับสมัครการอบรมฯ ไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทางเวปไซค์สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ agingthai.dms.moph.go.th

เชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกิจกรรมคัดกรองฯเฉลิมพระเกียรติ

2019 07 04

ขอเชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ โรงแรมเดอะเลกาซี่ ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดต่างๆดังเอกสารแนบ d03

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Stndrome)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Stndrome) วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

d03

 

สมัครอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562

อบรมระหว่างวันที่22-25 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2562

register online

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  2. ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
  3. อบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562
  4. นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม/ ภาวะพึ่งพิงโดยแนวคิดการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
448025
TodayToday54
YesterdayYesterday130
This_WeekThis_Week1032
This_MonthThis_Month2667
All_DaysAll_Days448025
3.93.75.242