อบรม/สัมมนา

Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” ระยะที่ 1

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” สำหรับแพทย์ (หากสนใจยังสามารถสมัครเพิ่มได้ !!)

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ …

อ่านเพิ่มเติม
Roasted_red

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “Ambulatory Cara in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program” (Advance)

จัดอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care M …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2563หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยา …

อ่านเพิ่มเติม
nurses

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “อบรมระยะสั้นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สำหรับพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “อบรมระยะสั้นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สำหรับพยาบา …

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top